Tarieven

Bij elke inschrijving wordt er een plaats gereserveerd.

Vanaf de aanvangsdatum van de reservatie wordt de opvang voor het kind verzekerd en dient derhalve ook de dagprijs te worden voldaan, dit voor elke dag dat de reservatie moet worden verzekerd.

Als waarborg voor je reservatie dient een niet gedateerde overschrijving van 300 € per kind te worden overhandigd op het ogenblik van de bevestiging, deze blijft bewaard bij de verantwoordelijken van "De Honingboom" zolang uw kind ingeschreven is.

Hij wordt geïnd, onafgezien van verdere vergoedingen :

  • bij niet naleving van de startdatum (eerder vermeld in het contract)
  • bij niet naleving van het aantal inschrijvingsdagen
  • bij niet betaling
  • indien uw kind "De Honingboom" vroegtijdig verlaat, voor het naar school gaat of wanneer een opzegperiode van 2 maanden niet wordt nageleefd.

Zoniet wordt deze overschrijving terug aan U gegegeven.

Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte (vanaf 10 werkdagen) worden de betalingen opgeschort voor die periode en deze afwezigheid dient gestaafd te worden met een doktersbewijs.

Dagprijs

Een volledige dag omvat 11 uren = 25 €

Een halve dag max. 5 uren = 19 €, indien uw kind, twee bereide maaltijden gebruikt, die door de kribbe worden aangeboden, wordt er een hele dag aangerekend.

Betaling

De betaling gebeurt maandelijks (de 1ste van elke maand) per overschrijving.

De berekening gebeurt als volgt:

het aantal dagen dat je kind komt, berekent op jaarbasis, rekening gehouden met het aantal vakantiedagen van de kribbe en feestdagen + 10 extra dagen dat je kind thuisblijft buiten deze periode (ziektedagen inbegrepen).

En dit resultaat gedeeld door 12 maakt het bedrag dat in het begin van de maand betaald wordt.

Schriftelijke overeenkomst

Wil je in de toekomst ook jouw kind inschrijven in ons kinderdagverblijf, download dan gratis een voorbeeldcontract waarin je de nodige info kan terugvinden.

Download contract

Een klacht melden

Ben je over bepaalde zaken niet te tevreden of heb je een klacht, vul dan onze klachtenkaart in en bezorg deze terug via ons emailadres.

Klachtenkaart

Ouders kunnen steeds contact opnemen met de onthaaldienst van Kind & Gezin in Brussel.

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel.
Telefoonnummer: 02 533 12 11.
Faxnummer: 02 534 13 82

Belangrijk

Als uw kinderen niet om 18.00 u afgehaald zijn, wordt er per beginnend kwartier en per kind een bijkomende vergoeding aangerekend van 3 €.

Bij veelvuldig te laat komen heeft " De Honingboom " het recht uw contract te verbreken en de waarborg te innen.

In de dagprijs is inbegrepen : opvang van het kind en de voeding (geen flessenvoeding)

Er wordt een fiskaal attest afgeleverd door "Kind en Gezin"