Wat brengt de dag

's Morgens kan er in de opvang ontbeten worden. Ook de eerste zuigfles van de baby's wordt door ons gegeven indien nodig.

Daarna is er vrij spel. Dagelijks wordt er met de peuters actief gewerkt aan de grove en fijne motoriek door middel van educatief speelgoed.

Rond 11.00 u beginnen we met het middagmaal. Dit bestaat steeds uit aardappelen, verse groenten, vlees of vis.

Omstreeks 12.30 u gaan de meeste kindjes slapen.

Om 15.30 u beginnen we met het 4-uurtje. Fruitpap voor de kleintjes en voor de anderen yoghurt, boterhammetjes of sandwiches. Eventueel ook een stukje fruit.

Dan is er opnieuw vrij spel.

Rond 17.00 u is er opnieuw wat tijd om te puzzelen, mozaiëk te maken of eventueel in een boekje te kijken. Dit in afwachting van de komst van de ouders.

Wat mee te brengen?

  • Een knuffeltje of tutje (getekend met naamlintje is steeds aan te raden)
  • De eerste week van de maand brengt ieder kind een navulpak vochtige doekjes mee
  • Een koortswerend middel
  • Reservekledij (tijdens de zomer een zonnehoedje en zonnecrème)
  • Het persoonlijk boekje van "Kind en Gezin"
  • Flessenvoeding, dieetvoeding of speciale voeding

Aanwezigheid

Vanaf de aanvangsdatum van de reservatie wordt de opvang van het kind verzekerd, en dient derhalve ook de dagprijs te worden betaald, dit voor iedere dag dat de reservatie verzekerd moet worden.

In geval van ziekte

Zieke kinderen kunnen niet terecht bij "De Honingboom", enkel mits goedkeuring van de arts en indien er geen besmettingsgevaar is.

Bij afwezigheid

Wanneer je kindje wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, gelieve ons dan zo vlug mogelijk te verwittigen.

Andere afwezigheden van je kind worden ten laatste in het begin van de week meegedeeld.

Voeding

Er hangt in de kribbe een dagmenu uit waarop staat wat je kindje elke dag zal eten. Voor dieet of andere speciale voeding dienen de ouders zelf te zorgen.

Voor de kindjes die vaste voeding mogen eten, zorgen wij voor lekkers. Gezonde en evenwichtige maaltijden.

's morgens boterhammetjes, 's middags rond 11.30 u, aardappelen, verse groenten en vlees of vis, na het middagdutje een fruitpapje, yoghurt, pudding, fruit ...

Vakantie

De sluitingsdagen van "De Honingboom" zullen telkens in de maand januari van het nieuwe werkjaar overhandigd worden aan de ouders.

Vakantieperiodes van de ouders dienen doorgegeven te worden in het 1e kwartaal van het jaar.

Verwittig tijdig

Je kan ons telefonisch bereiken op het telefoonnummer:

015 62 04 28 of een berichtje sturen via:

de.honingboom@gmail.com