De Honingboom

Kinderdagverblijf

Elewijt: vrijdag, 29 september 2023

teamGoedemorgen beste bezoeker, leuk dat je een bezoek brengt aan onze site.

Wij zijn Ann en Ilse, twee zussen die in 2002 kinderdagverblijf De Honingboom opgestart hebben. Wij vangen kindjes op vanaf 2 maand tot de kleuterleeftijd(3j). Sinds juli 2021 is Emma Baeke ons team komen versterken als extra kinderbegeleidster.

Ons streefdoel is om de huishoudelijke sfeer zoveel mogelijk te benaderen en ook ieder van onze opvangkindjes te zien als een individu, slaapritme van ieder kind individueel. Wanneer een baby start in de opvang kiezen wij ervoor om hem/haar zolang mogelijk in onze nabijheid te laten slapen (de speelruimte), dit om steeds een oogje in het zeil te kunnen houden.

Wij werken in één groep, d.w.z. dat alle leeftijden door elkaar zitten. De voordelen hiervan zijn dat jonge kindjes leren van de oudere kindjes en dat de grote kindjes op hun beurt leren rekening te houden met de kleinere kindjes.
Ook zusjes/broertjes blijven op deze manier samen.

li
Bereikbaar

Bij dringende vragen of noodgevallen, kan je ons altijd bereiken iedere werkdag tussen 7.00 u en 18.00 u op het nummer:
015 62 04 28

Buiten de werkuren neem je contact op met:

Ann: 0497 18 70 91
Ilse: 0478 32 47 84

Openingsuren

Onze kribbe is open van:
Ma-Vrij van 07.00 u tot 18.00 u

Zaterdag, zondag en op feestdagen zijn wij gesloten.

Alle sluitingsdagen van onze kribbe zullen telkens in de maand januari van het nieuwe werkjaar overhandigd worden aan de ouders.

Betaling

De betaling gebeurt maandelijks (de 1ste van elke maand) per overschrijving.

De berekening gebeurt als volgt: Het aantal dagen per week dat uw kind ingeschreven is, berekend op jaarbasis, rekening gehouden met het aantal vakantiedagen van De Honingboom en feestdagen + 10 extra dagen dat uw kind niet naar de opvang komt buiten deze periode.

Register

De Honingboom maakt gebruik van een digitaal aanwezigheidsregister.

Hierbij moeten de ouders zich digitaal aan- en afmelden bij het binnen- en buitengaan door middel van een persoonlijke QR-code.

De tijdsaanduiding wordt weergegeven in uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de totale aanwezigheidsduur.

Nieuwe Tarieven

De prijs voor de kinderopvang voor een volledige dag (11 u) kost 35 €.

Een halve dag omvat max. 5 u, daarvoor rekenen wij 29 € aan.

In de dagprijs zijn de maaltijden inbegrepen (behalve flesvoeding en/of dieetvoeding).

Indien uw kindje twee bereide maaltijden gebruikt in de kribbe, wordt een hele dag aangerekend.

Opvangdagen
 • 240 € voor 2 opvangdagen
 • 375 € voor 3 opvangdagen
 • 510 € voor 4 opvangdagen
 • 645 € voor 5 opvangdagen
Verlofdagen 2023
 • 2 januari 2023
 • van 11 april t.e.m. 14 april
 • vrijdag 19 mei
 • van 24 juli t.e.m. 14 augustus
 • van 26 december t.e.m. 29 december
 • 2 januari 2024
Brugdagen 2023
 • maandag 10 april
 • donderdag 18 mei
 • maandag 29 mei
 • vrijdag 21 juli
 • maandag 14, dinsdag 15 augustus
 • woensdag 1 november
Inschrijven

Beste (toekomstige) ouders, sinds oktober 2019 is het verplicht om in te schrijven via het digitaal platform:
www.kinderopvanginmijnbuurt.be

Hierop vindt u alle opvanginitiatieven van groot Zemst met hun website en kan u tot 6 verschillende opvanglocaties aanduiden.

Privacy

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Reglement

Zijn er bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk of wil je meer weten over de werking en organisatie van De Honingboom, bekijk dan ons forum.

Reglementering, crisiprocedures, analyses en alle andere belangrijke informatie kan je hier terugvinden.

Dit is enkel mogelijk voor geregistreerde gebruikers.

Identiteit

Kinderdagverblijf De Honingboom heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor de verwerking van de persoonsgegevens waaronder:

 • de klantenadministratie;
 • de facturatie;
 • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
 • de ontwikkeling van een beleid;
 • de naleving van de subsidievoorwaarden.
Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.

Het gezin heeft het recht om de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Je kan ook een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Geef ons een seintje op: 015 62 04 28
de.honingboom@gmail.com

Dagindeling

Regelmaat in de dagindeling en de continuïteit van de begeleiding. Kinderen hebben nood aan structuur. Dit geeft een gevoel van veiligheid en herkenning zodat ook kinderen weten wat er tijdens de opvang gebeurt.

Hoewel structuur belangrijk is, dient men toch rekening te houden met het kind als individu en dit vraagt dan ook een individuele benadering.
Het is een uitdaging om beide begrippen te hanteren en hierbij evenwicht te zoeken.

Onze vaste dagindeling kunnen we als volgt beschrijven...

Lees verder ...

Klachten

Hoe goed wij ook ons best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Dit kan leiden tot ontevredenheid.

Wij bieden ouders diverse mogelijkheden aan om hun ontevredenheid te uiten in de vorm van losse opmerkingen tot en met officieel ingediende schriftelijke klachten.

Wij vragen u, als je ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken binnen onze kinderopvang, ons dit persoonlijk te laten weten.

Je kan hiervoor onze klachtenkaart gebruiken.

Verzekering

Door De Honingboom wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (WD/37.528.875_000) en een verzekering voor lichamelijke ongevallen (IQ/72.687.703_000) afgesloten. Deze zijn afgesloten bij D.H.V.Zemst, Brusselsestw. 194, 1980 Zemst.

Indien het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in jullie nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten.

Nuttige telefoonnummers
 • Kind & Gezin lijn: 078 150 100
 • Gemeente Vilvoorde Tel: 02 255 45 11
 • Gemeente Zemst Tel: 015 61 88 90
 • Prov Vlaams-Brabant Tel: 016 26 70 11
 • Brandweer Brabant West 02 451 49 11
 • Antigifcentrum Tel gratis: 070 24 52 45

Mechelen - © 2023 Ontwerp & design Diluc - All rights reserved