De Honingboom

Kinderdagverblijf

Elewijt: zondag, 02 april 2023

teamGoedemiddag beste bezoeker, leuk dat je een bezoek brengt aan onze site.

Wij zijn Ann en Ilse, twee zussen die in 2002 kinderdagverblijf De Honingboom opgestart hebben. Wij vangen kindjes op vanaf 2 maand tot de kleuterleeftijd(3j). Sinds juli 2021 is Emma Baeke ons team komen versterken als extra kinderbegeleidster.

Ons streefdoel is om de huishoudelijke sfeer zoveel mogelijk te benaderen en ook ieder van onze opvangkindjes te zien als een individu, slaapritme van ieder kind individueel. Wanneer een baby start in de opvang kiezen wij ervoor om hem/haar zolang mogelijk in onze nabijheid te laten slapen (de speelruimte), dit om steeds een oogje in het zeil te kunnen houden.

Wij werken in één groep, d.w.z. dat alle leeftijden door elkaar zitten. De voordelen hiervan zijn dat jonge kindjes leren van de oudere kindjes en dat de grote kindjes op hun beurt leren rekening te houden met de kleinere kindjes.
Ook zusjes/broertjes blijven op deze manier samen.

Bereikbaar

Bij dringende vragen of noodgevallen, kan je ons altijd bereiken iedere werkdag tussen 7.00 u en 18.00 u op het nummer:
015 62 04 28

Buiten de werkuren neem je contact op met:

 • Ann: 0497 18 70 91
 • Ilse: 0478 32 47 84

Nuttige telefoonnummers

 • Kind & Gezin lijn: 078 150 100
 • Gemeente Vilvoorde Tel: 02 255 45 11
 • Gemeente Zemst Tel: 015 61 88 90
 • Prov Vlaams-Brabant Tel: 016 26 70 11
 • Brandweer Brabant West 02 451 49 11
 • Antigifcentrum Tel gratis: 070 24 52 45

Openingsuren

Onze kribbe is open van: Ma-Vrij van 07.00 u tot 18.00 u

Zaterdag, zondag en feestdag zijn wij gesloten.

Register

De Honingboom maakt gebruik van een digitaal aanwezigheidsregister.

Hierbij moeten de ouders zich digitaal aan- en afmelden bij het binnen- en buitengaan door middel van een persoonlijke QR-code.

De tijdsaanduiding wordt weergegeven in uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de totale aanwezigheidsduur.

Tarieven

De prijs voor de kinderopvang voor een volledige dag (11 u) kost 31 €.

Voor een halve dag omvat max. 5 u rekenen wij 25 € aan.

In de dagprijs zijn de maaltijden inbegrepen (behalve flesvoeding en/of dieetvoeding).

Indien uw kindje twee bereide maaltijden gebruikt, wordt er een hele dag aangerekend.

Betaling

De betaling gebeurt maandelijks (de 1ste van elke maand) per overschrijving.

De berekening gebeurt als volgt: Het aantal dagen per week dat uw kind ingeschreven is, berekend op jaarbasis, rekening gehouden met het aantal vakantiedagen van De Honingboom en feestdagen + 10 extra dagen dat uw kind niet naar de opvang komt buiten deze periode.

Verlofdagen 2023

De sluitingsdagen van onze kribbe zullen telkens in de maand januari van het nieuwe werkjaar overhandigd worden aan de ouders.

De kribbe zal gesloten zijn op volgende dagen:

 • 2 januari 2023
 • van 11 april t.e.m. 14 april
 • vrijdag 19 mei
 • van 24 juli t.e.m. 14 augustus
 • van 26 december t.e.m. 29 december
 • 2 januari 2024

Feest en brugdagen 2023

 • maandag 10 april
 • donderdag 18 mei
 • maandag 29 mei
 • vrijdag 21 juli
 • maandag 14, dinsdag 15 augustus
 • woensdag 1 november

Inschrijven

Beste (toekomstige) ouders, sinds oktober 2019 is het verplicht om in te schrijven via het digitaal platform:
www.kinderopvanginmijnbuurt.be

Hierop vindt u alle opvanginitiatieven van groot Zemst met hun website en kan u tot 6 verschillende opvanglocaties aanduiden naar uw keuze. Vervolgens geeft u uw gewenst opvangplan door (d.w.z. aantal dagen per week en welke dagen).

Dan zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk een voorstel krijgt voor inschrijving. Het is uiteraard wel mogelijk om ons kinderdagverblijf te bezoeken voordat u definitief inschrijft.

Huishoudelijk reglement

Zijn er bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk of wil je meer weten over de werking en organisatie van De Honingboom, lees dan ons huishoudelijk reglement door.

Huishoudelijk reglement

 

Schriftelijke overeenkomst

Feitelijke vereniging

home

Ondernemingsnummer: 0597.689.947

Privacy

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Identiteit

Kinderdagverblijf De Honingboom heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

eten

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

 • de klantenadministratie;
 • de facturatie;
 • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
 • de ontwikkeling van een beleid;
 • de naleving van de subsidievoorwaarden.

Contract

Rechtsgrond

Voor kinderopvang van baby’s en peuters. We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.

spelen

Recht van het gezin

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken;
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen;
 • Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe opvanglocatie.

Geef ons een seintje op:
015 62 04 28
de.honingboom@gmail.com

Klachten

Hoe goed wij ook ons best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Dit kan leiden tot ontevredenheid.

Wij bieden ouders diverse mogelijkheden aan om hun ontevredenheid te uiten in de vorm van losse opmerkingen tot en met officieel ingediende schriftelijke klachten.

Wij vragen u, als je ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken binnen onze kinderopvang, ons dit persoonlijk te laten weten.

Je kan hiervoor onze klachtenkaart gebruiken.

Klachtenkaart

Verzekering

Door De Honingboom wordt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (WD/37.528.875_000) en een verzekering voor lichamelijke ongevallen (IQ/72.687.703_000) afgesloten. Deze zijn afgesloten bij D.H.V.Zemst, Brusselsestw. 194, 1980 Zemst.

Indien het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in jullie nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten.

Portfolio

Hoe verloopt een opvangdag in de kribbe

Welke zaken dien je als ouder zelf mee te brengen ?

 • een knuffel/tutje (liefst met naam);
 • een pak pampers;
 • een pak vochtige doekjes;
 • zalf tegen rode billetjes;
 • een koortswerend middel (in siroopvorm);
 • reservekledij;
 • tijdens de zomer een zonnehoedje en zonnemelk;
 • het persoonlijk boekje van Kind en Gezin;
 • flessenvoeding;
 • een schriftje om zijn /haar verloop van de dag in te schrijven.

Brengen en afhalen van je kind

etenDe ouders hebben ten allen tijde toegang tot de ruimtes waar hun kind wordt opgevangen. De ouders verwittigen vooraf wanneer een ander persoon het kind komt afhalen dan op de inlichtingsfiche vermeld staat.

In principe nemen we aan dat beide ouders evenveel recht hebben om hun kind af te halen, tenzij er een rechterlijke beslissing kan aangetoond worden. In dit laatste geval handelt De Honingboom in overeenstemming met de rechterlijke beslissing.

Indien het kind wordt afgehaald door een ander persoon die zich in staat van kennelijke dronkenschap of onder invloed van andere middelen bevindt en wij van oordeel zijn dat de veiligheid van het kind in het gedrang kan komen, kunnen wij genoodzaakt zijn om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het kind te garanderen.

Er kan gevraagd worden om een ander persoon te bellen om het kind te komen ophalen. Wanneer het kind toch wordt meegenomen wordt de politie verwittigd.

Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, worden de ouders gecontacteerd om eventueel een bezoek aan de huisarts te regelen of het kind te komen afhalen.

Bij een ongeval zullen we de dichstbijzijnde huisarts contacteren. In ons geval is dat de groepspraktijk van huisdokters te Elewijt, Tervuursesteenweg 752 A. De kosten verbonden aan medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouders, tenzij het gaat om een ongeval dat zich voorgedaan heeft in ons kinderdagverblijf.

spelenIndien uw kind ziek is of om een andere reden niet aanwezig zal zijn moet u De Honingboom hiervan op de hoogte brengen voor 08.00 u. Uw reeds geplande verlofdagen geeft u liefst zo snel mogelijk door, dan is het eventueel mogelijk om andere kindjes extra op te vangen.

Licht zieke kinderen kunnen in De Honingboom terecht. Wij houden toezicht op het verloop van het ziekteproces. Het is in het belang van het kind dat ouders eerlijk melden of er reeds koortswerende medicatie gegeven is voordat het kind naar de opvang komt.

Te zieke kinderen kunnen niet in De Honingboom terecht, daarom verzoeken wij de ouders om vooraf een oplossing te zoeken voor het geval het kind ’s morgens te ziek zou zijn en er dringend andere opvang nodig is. Hierbij willen wij onderstrepen dat in het eerste geval het belang van het zieke kind voorop staat, maar toch ook de gezondheid van de andere opgevangen kindjes. Kinderen die volgende ziektesymptomen vertonen zijn niet toegelaten in De Honingboom:

 • Diarree: lopende of waterige ontlasting
 • Braken
 • Zeer zware hoest
 • Koorts (>38,5°) gepaard met keelpijn, braken …
 • Oorpijn of rode uitslag
 • Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten in onze kinderopvang wegens zijn/haar ziektetoestand
 • Het kind heeft een besmettelijke ziekte (vb. windpokken)

slapenEr wordt maximum één keer per dag een koortswerend middel toegediend door ons.

Medicatie die ouders meebrengen wordt enkel toegediend indien er een recent voorschrift van de arts of apotheker in het heen- en weer schriftje zit of als er een sticker van de apotheker op de medicatie zit die de nodige persoonlijke gegevens bevat.

Aerosol kan in De Honingboom toegediend worden op voorwaarde dat de eerste en de laatste aerosol van de dag thuis wordt toegediend. Het toestel wordt door de ouders meegebracht. Aerosol wordt enkel gegeven indien we over een recent (max. 3 maand oud) en volledig (samenstelling moet duidelijk vermeld zijn) doktersvoorschrift beschikken.

Wij hebben ervoor gekozen om zelf onze middagmalen te bereiden. Hierbij wordt rekening gehouden met een gevarieerde en evenwichtige voeding met eveneens vergeten groenten op het menu.

Op vrijdag staat er altijd vis op het menu. Ons menu hangt steeds ter beschikking in de inkomhal.

e Flesvoeding op basis van poeder is niet in de dagprijs inbegrepen en moet dus door de ouders zelf meegebracht worden.

De juiste hoeveelheden melkpoeder in handige potjes en flessen met de nodige hoeveelheid water in. Het is ook aan te raden om ten allen tijde een reservefles en –poeder mee te brengen.

Bij borstvoeding dient men gevulde flesjes die klaar zijn voor gebruik mee te brengen. Ook kan er bij ons een reservehoeveelheid bewaard worden in het vriesvak.

Indien uw kindje dieetvoeding of andere speciale voeding nodig heeft dienen de ouders dit zelf mee te brengen,
vb. soyaprodukten i.p.v. gewone melkprodukten.

De ouders van een kind (waarvoor een "schriftelijke overeenkomst" is afgesloten) hebben het recht om hun kind te laten wennen in De Honingboom, bij de start van de opvang of na een lange afwezigheid van het kind.

Om de overgang van het thuismilieu naar de kinderopvang geleidelijk aan te laten verlopen raden wij aan om uw kind minstens 2 halve dagen te laten wennen aan de opvang.

Volgens onze ervaring is het best om te starten met een namiddag, daar deze rustiger is (de meeste kindjes slapen dan) en het kind dan extra aandacht krijgt en beter kan wennen aan ons. Vervolgens kunnen de ouders opteren om dit te herhalen of om onmiddellijk met een voormiddag te starten.

De wenmomenten kunnen in onderling overleg vastgelegd worden. Wenmomenten zijn betalend.

Contacteer Ons
logo
Dynastiestraat, 118
1982 - Elewijt
015 62 04 28 de.honingboom@gmail.com